skip to Main Content

Elke deelnemer aan de Peejenlandse optocht dient het optochtreglement te hebben gelezen en zich uiterlijk 14 dagen voor de optocht in te schrijven door middel van het officiële inschrijfformulier op deze pagina. Je deelname is definitief zodra deze is bevestigd door de optochtcommissie. Heb je vragen over de optocht of je inschrijving? Dan kun je altijd terecht bij de optochtcommissie.

Bekijk hier de meest recente versie van het optochtreglement (2018)

Optochtcommissie – CS De Peejenzaaiers
Anouk van der List | Jan van den Broek
optocht@peejenland.nl


Naam (dit is de naam waarmee je deelneemt)

Contactpersoon

Adres contactpersoon

Postcode contactpersoon

Woonplaats contactpersoon

Telefoon

E-mailadres

Adres bouwlocatie

Postcode bouwlocatie

Woonplaats bouwlocatie

Aantal personen

Waarvan kinderen tot 14 jaar

Kies een categorie:

Onder kinderen wordt verstaan personen jonger dan 14 jaar

Muziek aanwezig?

Indien muziek aanwezig: live of versterker?

Motto wagen/groep:

Evt. toelichting:

Met je inschrijving verklaar je akkoord te zijn met het optochtreglement.
Ja, ik heb het reglement gelezen en verklaar met deze inschrijving akkoord te zijn met het reglement